MEMBERS :

S. NO.NAMEDESIGNATIONPHONE NO.
1Dr. M. K. ChandrasekaranHOD / CSE, Vice Principal9597690018
2Mr. R. SampathkumarHOD / EEE9976003778
3Prof. N. DhandapaniMech / HOD9865223350
4Dr. K. AravinthanS & H / HOD9894057739
5Mr. S. KannanAP / Maths9976411634
6Ms. C. LakshmanapriyaAP / Mech9025110225
7Mrs. S. SusikalaHOD / ECE9659441155
8Mr. D. Edward kumarLT / Mech9787271733